Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 14 2017

no-name
3160 d9c9
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakatalama katalama
no-name
6262 0c42 500
Reposted fromcheersbaby cheersbaby viakatalama katalama
no-name
Reposted fromliwiadruzylla liwiadruzylla viakatalama katalama

August 08 2017

no-name
2356 9e28
Reposted frompuszdebaton puszdebaton
no-name
7622 1508 500
Reposted frompuszdebaton puszdebaton
no-name

W Ameryce przeprowadzono badania naukowe, które udowodniły, że
powierzchnia skrzydeł trzmiela jest kilka razy za mała w stosunku do masy
jego ciała, aby mógł latać
.

Ten fenomen przyrody wykorzystano w koncernie  IBM, rozwieszając przy stanowiskach pracy programistów plakaty z wizerunkiem  lecącego trzmiela i napisem:

"Fruwa, bo nie wie, że nie powinien"

— "Podążaj za marzeniami" Arkadiusz Śmigielski
Reposted fromciasteczkowa ciasteczkowa viapuszdebaton puszdebaton
no-name
Dlaczego przyjaźni nie traktuje się na równi ze związkiem? A może jest lepsza? Dwoje ludzi pozostaje razem przez lata, a wiążą ich nie seks, nie atrakcyjność fizyczna, nie pieniądze, nie dzieci, nie własność, lecz wzajemna zgoda na bycie razem, wzajemne zobowiązanie wobec unii, która nie daje się skodyfikować. Przyjaźń oznacza bycie świadkiem dręczących nieszczęść przyjaciela, długich okresów nudy i rzadkich triumfów. To przywilej bycia przy drugiej osobie w jej najtrudniejszych chwilach i świadomość, że samemu też można się przy niej czuć podle.
— Hanya Yanagihara - Małe życie

August 07 2017

no-name
4653 4d43
Reposted fromrainbowarrior rainbowarrior vialexxie lexxie
no-name
2912 3730 500
Reposted fromverronique verronique vialexxie lexxie
no-name
7994 b35e
Reposted fromtichga tichga vialexxie lexxie
3098 30b2

tberdi:

Every living person on this planet has their own unique pair of eyes. Each their own universe.

I Origins (2014)

Reposted fromunmadebeds unmadebeds vialexxie lexxie
no-name
5983 4efc 500
park staszica, częstochowa 
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja vialexxie lexxie
1535 f26e 500
Reposted fromLittleJack LittleJack vialexxie lexxie
no-name
3968 404e
Reposted frombeginagain beginagain vialexxie lexxie
no-name
1726 fea7 500
no-name
1164 3837 500
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja vialexxie lexxie
no-name
Bądź świadom każdego ranka, że możesz nie przeżyć dnia, I każdego wieczoru, że możesz nie przeżyć nocy.
— napis wyryty na katakumbach w Paryżu
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagwiazdeczka gwiazdeczka
no-name
6918 395d
Reposted frombanitka banitka vialexxie lexxie
no-name
Każda minuta życia, każde zdarzenie nauczyło mnie jednego: nie warto się ani przyzwyczajać, ani ufać.
— Matthew McConaughey
Reposted fromimpulsivee impulsivee vialexxie lexxie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl