Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 20 2017

no-name
5511 715a
Reposted fromniewychowana niewychowana viaHandyperson Handyperson

February 22 2017

no-name
Pętam się pałętam, kluczę pomiędzy miejscem, gdzie mnie teraz już nie ma a miejscem gdzie mnie nie ma jeszcze.
— M. Świetlicki
Reposted fromdysonanspoznawczy dysonanspoznawczy vialexxie lexxie

February 21 2017

no-name
"Nie zostałyśmy pomyślane jako żałosne stworzenia z rzadkimi, wątłymi włoskami, zbyt słabe, by zerwać się do skoku, gonić za zdobyczą, dawać nowe życie.
Kiedy życie kobiety popada w zastój lub wypełnia się nudą, to jest ten moment, kiedy powinna dojść do głosu jej dzika, zwierzęca strona. To czas, by dusza rozlała się szeroko, jak rzeka w delcie
— Clarissa Pinkola Estes "Biegnąca z wilkami"
Reposted fromhormeza hormeza vialexxie lexxie
no-name
Ludzie mówią, że nie można tęsknić za czymś, czego się nigdy nie miało. To nieprawda. Przez całą noc człowiek marzy o tym, czego nie ma. A potem przez cały dzień cierpi z tego powodu.
— Caroline Graham - Wierna do śmierci / ruda
Reposted fromkarosia karosia vialexxie lexxie
no-name
8793 8515
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vialexxie lexxie
no-name
Mężczyzna, każdy mężczyzna, ma w sobie, nic o tym nie wiedząc, jakąś głęboko ukrytą moc, która budzi się w nim prędzej czy później, gdy spotka kogoś, o kim może powiedzieć: ta albo żadna. 
— Vincent Van Gogh, listy do brata
Reposted fromhormeza hormeza viagwiazdeczka gwiazdeczka
no-name
Reposted fromoll oll vialexxie lexxie
no-name
3066 f2fd
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vialexxie lexxie
no-name
To co zrobił Gauguin, czyli rzucił w pizdu wszystko i zaczął od nowa nazywa się w psychologii syndromem Gauguina. Sram na to jak się to nazywa. Ale Gauguin to przykład, że zawsze można zacząć od nowa.
— Pokolenie Ikea
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vialexxie lexxie
2893 db53 500
Reposted fromdominik dominik viapijanapowietrzem pijanapowietrzem
no-name
9301 ef10 500
Hannibal S03E04
1876 f202
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viaoldstuff oldstuff
no-name
2254 5a34
Reposted frombiru biru vialexxie lexxie
no-name
4791 aa7d 500
Reposted fromikhakima ikhakima vialexxie lexxie
no-name
have you told her yet
Reposted fromdogs dogs vialexxie lexxie
no-name
Spytaj siebie, co jest naprawdę ważne i miej mądrość i odwagę, by budować wokół tego swoje życie.
no-name
 Gdyby mi ktoś powiedział:
-Idź do parku
i siedź tam dwa lata,
a po dwóch latach
Ona przyjdzie na spacer z psem,
ale będziesz ją widział tylko przez minutkę...
To pobiegłbym do tego parku
i czekał dwa lata!
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromIriss Iriss viagwiazdeczka gwiazdeczka
no-name
7502 200b 500
Reposted fromoll oll vialexxie lexxie
no-name
6774 8336
Reposted fromAlcea Alcea vialexxie lexxie
no-name
Naprawdę odważnym jest się tylko wtedy, gdy się wie jeszcze przed walką, że się dostanie cięgi, ale mimo to przystępuje się do tej walki tak czy inaczej i doprowadza się ją do końca bez względu na przeszkody. Zwycięża się wtedy rzadko, ale przecież czasami się zwycięża.
— Harper Lee, Zabić drozda
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl