Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 08 2017

no-name
2356 9e28
Reposted frompuszdebaton puszdebaton
no-name
7622 1508 500
Reposted frompuszdebaton puszdebaton
no-name

W Ameryce przeprowadzono badania naukowe, które udowodniły, że
powierzchnia skrzydeł trzmiela jest kilka razy za mała w stosunku do masy
jego ciała, aby mógł latać
.

Ten fenomen przyrody wykorzystano w koncernie  IBM, rozwieszając przy stanowiskach pracy programistów plakaty z wizerunkiem  lecącego trzmiela i napisem:

"Fruwa, bo nie wie, że nie powinien"

— "Podążaj za marzeniami" Arkadiusz Śmigielski
Reposted fromciasteczkowa ciasteczkowa viapuszdebaton puszdebaton
no-name
Dlaczego przyjaźni nie traktuje się na równi ze związkiem? A może jest lepsza? Dwoje ludzi pozostaje razem przez lata, a wiążą ich nie seks, nie atrakcyjność fizyczna, nie pieniądze, nie dzieci, nie własność, lecz wzajemna zgoda na bycie razem, wzajemne zobowiązanie wobec unii, która nie daje się skodyfikować. Przyjaźń oznacza bycie świadkiem dręczących nieszczęść przyjaciela, długich okresów nudy i rzadkich triumfów. To przywilej bycia przy drugiej osobie w jej najtrudniejszych chwilach i świadomość, że samemu też można się przy niej czuć podle.
— Hanya Yanagihara - Małe życie

August 07 2017

no-name
4653 4d43
Reposted fromrainbowarrior rainbowarrior vialexxie lexxie
no-name
2912 3730 500
Reposted fromverronique verronique vialexxie lexxie
no-name
7994 b35e
Reposted fromtichga tichga vialexxie lexxie
3098 30b2

tberdi:

Every living person on this planet has their own unique pair of eyes. Each their own universe.

I Origins (2014)

Reposted fromunmadebeds unmadebeds vialexxie lexxie
no-name
5983 4efc 500
park staszica, częstochowa 
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja vialexxie lexxie
1535 f26e 500
Reposted fromLittleJack LittleJack vialexxie lexxie
no-name
3968 404e
Reposted frombeginagain beginagain vialexxie lexxie
no-name
1726 fea7 500
no-name
1164 3837 500
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja vialexxie lexxie
no-name
Bądź świadom każdego ranka, że możesz nie przeżyć dnia, I każdego wieczoru, że możesz nie przeżyć nocy.
— napis wyryty na katakumbach w Paryżu
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagwiazdeczka gwiazdeczka
no-name
6918 395d
Reposted frombanitka banitka vialexxie lexxie
no-name
Każda minuta życia, każde zdarzenie nauczyło mnie jednego: nie warto się ani przyzwyczajać, ani ufać.
— Matthew McConaughey
Reposted fromimpulsivee impulsivee vialexxie lexxie

April 05 2017

8607 5bd2 500

castiel-knight-of-hell:

xtheycallmeslimshadyx:

problematic-url:

basilsilos:

pennman9000:

dil-howlters-uncreative-username:

WHY IS THIS SO HARD TO UNDERSTAND

So for all you feminists out their who think that all men should die, remember, you are not a feminist.

reblogging for the last comment

Yes

Legit question, I’m not trying to hate on feminists or anything. Why is it called feminist if they’re for equality?

That’s a very good question and thank you for asking so politely. 

The word feminism was coined by Charles Fourier in 1837, a French philosopher who advocated for the emancipation of women because he believed society treated women as slaves. We weren’t allowed to vote, own anything, or work a real job. Women were ruled by their fathers/household patriarch until they married at which time they’d be under the rule of their husband. If a woman did not belong to male household she was shunned by society and had very little means to make money, most of them unsavory. You know the idiom “rule of thumb”? That comes from a running joke that started in the 1600s, and was still around in Fourier’s time, that said it was okay for a man to beat a woman with a stick as long as it wasn’t any thicker than his thumb. 

The point of the word feminist, and the feminist movement, has never been to say that women are better than men. The point is that women and things associated with women have been given a lesser place in society and we want to bring those things up to a place of equality. The focus is on the feminine because that’s what’s being pushed down. However, focusing on the feminine does not mean we’re focusing only women. Men are belittled and called “less of a man” anytime they portray a trait that is associated with femininity. If women and the feminine were equal to men and masculinity then that wouldn’t happen. Feminism is about raising up things associated with females to have an equal place in society as the things associated with males. It’s called feminism, not equalism, because the focus is on raising up not tearing down. Equalism would suggest that male things need to come down to a lower level so that female things can meet it in the middle. That’s not the point. The point is to raise up the feminine so that it’s on the same playing field that the masculine is already on. We don’t want men to lower themselves, we just want them to make room for us.

Reposted fromwestwood westwood
If someone ever says you’re weird, say thank you.
— Ellen DeGeneres (via purplebuddhaproject)
Reposted fromwestwood westwood
2880 91c4 500
Reposted fromwestwood westwood
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl